AHK pozwala na znaczną automatyzację czynności wykonywanych przy obsłudze komputera - od obsługi skrótów klawiaturowych, zastępowania ciągów znaków, nawet po budowę prostych aplikacji napisanych w autorskim języku skryptowym.

Ten krótki poradnik ma za zadanie wprowadzić użytkownika do obsługi AutoHotKey.

 

1. Po instalacji AHK tworzymy pierwszy skrypt (możemy napisać własny lub pobrać gotowy z sieci).

2. Wprowadzamy kod skryptu, w tym przypadku po wciśnięciu klawiszy Windows+V wysyła tekst znajdujący się w schowku jako naciśnięcia kolejnych klawiszy - działa podobnie do CTRL+V jednak z tą różnicą, że taki tekst możemy "wpisać" w pola nie pozwalające na jego wklejenie. Dla przykładu w połączeniu RDP z zablokowaną obsługą schowka.

3. Zapisujemy skrypt oraz uruchamiamy go przez dwuklik. Po uruchomieniu powinna pojawić się nowa ikona obok systemowego zegarka, symbolizująca działającą instancję skryptu.

4. Skryptem możemy zarządzać poprzez menu kontekstowe wywoływane prawym klawiszem myszy. Często używane skrypty warto dodać do autostartu.