W narzędziu dostarczonym przez firmę z Redmond na konkretnej tabeli w drzewku należy kliknąć PPM a następnie z menu kontekstowego wybrać Script Table as -> INSERT To -> New Query Editor Window.

 

Podobna funkcjonalność wbudowana jest w ORACLE SQL Developer, jednak aby do niej się dostać należy tabelę wybraną w drzewku złapać LPM i przenieść do obszaru SQL Worksheet. Po upuszczeniu wyświetli się monit z zapytaniem w którym możemy wybrać opcję "Insert".