Telewizja NC+ zmieniając regulamin świadczenia usług wprowadziła możliwość zerwania umowy z uniknięciem kary oraz skrócenie okresu wypowiedzenia. Takie prawo gwarantuje nam ustawodawca, usługodawca jakim jest NC+ ma obowiązek jego przestrzegania. Rezygnację z usług telewizji N należy przygotować według jednego z poniższych szablonów/druków.
  • Wzór wypowiedzenia dla osób, które mają umowę z Telewizją N na czas określony:
{Data i miejscowość}

Rezygnacja z umowy o świadczenie usług

Niniejszym oświadczam, iż nie zamierzam kontynuować umowy o świadczenie usług nr {numer umowy} zawartej w dniu {data} i wnoszę o jej rozwiązanie wraz z upływem oznaczonego w umowie okresu jej trwania.

Z poważaniem,
{imię i nazwisko}
{adres}
nr abonenta: {numer abonenta}

Osoby, które mają umowę na czas określony powinny takie pismo dostarczyć telewizji N nie później niż 1 miesiąc przed końcem umowy.
  • Wzór wypowiedzenia dla osób które mają umowę z Telewizją N na czas nieokreślony (czyli upłynął już okres, na który została zawarta umowa i automatycznie ją przedłużyli):
{Data i miejscowość}

Rezygnacja z umowy o świadczenie usług

Niniejszym oświadczam, iż rezygnuję z umowy o świadczenie usług nr {numer umowy} zawartej w dniu {data} i wnoszę o jej rozwiązanie z zachowaniem oznaczonego w umowie okresu wypowiedzenia.

Z poważaniem,
{imię i nazwisko}
{adres}
nr abonenta: {numer abonenta}

Osoby, które mają umowę na czas nieokreślony obowiązuje 3 miesięczny okres wypowiedzenia, z wyjątkiem umów zawartych przez internet - tu jest to 1 miesiąc okresu wypowiedzenia.
Gdzie wysłać rezygnację?
Wypowiedzenie należy wypełnić swoimi danymi, wydrukować, własnoręcznie podpisać i zanieść do dowolnego punktu sprzedaży Telewizji N lub wysłać listem poleconym na adres biura obsługi klienta Telewizji N:

ITI Neovision Sp. z o.o.
ul. Josepha Conrada 37
31-357 Kraków
Gdzie i kiedy oddać dekoder Telewizji N?
Dekoder należy oddać w ciągu 14 dni od zakończenia umowy w wybranym punkcie serwisowym telewizji N. W teorii mówi się „od momentu kiedy wyłączą Ci kanały masz 14 dni na zwrot dekodera”.