Pliki bazy danych oraz logów MS SQL Servera mimo wykonywania operacji na bazie danych nie zmieniają daty modyfikacji. Zachowanie to jest prawidłowe. Data modyfikacji plików MDF oraz LDF jest aktualizowana wyłącznie w momencie zamknięcia plików bądź zmiany ich rozmiaru. Zamknięcie plików następuje w momencie wyłączania serwera bądź odłączania bazy, modyfikacja ich rozmiaru wyzwalana jest automatycznie lub ręcznie - w zależności od konfiguracji bazy.

Add a comment

Radio mimo wbudowanych oraz zamontowanych dodatkowo na linii zasilania filtrów LC nadal zbiera niewielkie zakłócenia. Źródłem ich okazuje się nieekranowana "gruszka" z wbudowanym w nią mikrofonem. Łatwo to sprawdzić zasłaniając ją obiema rękoma - wskazanie poziomu odbieranego sygnału wbudowane w radio maleje, szum tła cichnie.

Add a comment

Microsoft SQL Server Management Studio udostępnia graficzne narzędzie do tworzenia kopii baz danych. Po uruchomieniu managera należy wybrać interesujący nas serwer hostujący bazę danych, wskazać bazę a następnie w menu kontekstowym dostępnym pod prawym klawiszem myszy wybrać pozycję "Tasks" > "Backup".

Add a comment

Domyślna konfiguracja IIS7 pozwala na przesyłanie załączników w rozmiarze nie przekraczającym 30MB. W przypadku przekroczenia tego limitu serwer zwraca stronę błędu 404. Za ten limit odpowiada parametr o nazwie "maxAllowedContentLength". Zmiany można dokonać korzystając z interfejsu graficznego lub bezpośrednio poprzez modyfikację pliku konfiguracyjnego dla wybranej witryny - "applicationhost.config". 

Add a comment

Brak odbiornika bluetooth audio w radioodbiorniku stanowi pewien dyskomfort związany z nieodzownym pojawieniem się plątaniny kabli w przypadku podłączenia do naszego car-audio telefonu lub innego źródła dźwięku. Niedużym kosztem można wzbogacić nasz odtwarzacz o moduł bluetooth w przypadku gdy posiada on wejście aux lub gdy zlokalizujemy w nim ścieżki z sygnałem audio ze źródeł z których nie korzystamy (odtwarzacz kaset, cd, radioodbiornik am itp).

Add a comment