Netis DL4311d

Konfiguracja routera przebiega standardowo jednak po jej przeprowadzeniu połączenie internetowe nie działa. Mimo świecącej się lampki sygnalizującej synchronizację z linią ADSL oraz aktywne połączenie internetowe oraz możliwość wysłania ping na wybrany adres z panelu konfiguracyjnego połączenie nie jest dostępne na komputerach wpiętych do sieci lokalnej.

Add a comment

Telewizja NC+ zmieniając regulamin świadczenia usług wprowadziła możliwość zerwania umowy z uniknięciem kary oraz skrócenie okresu wypowiedzenia. Takie prawo gwarantuje nam ustawodawca, usługodawca jakim jest NC+ ma obowiązek jego przestrzegania. Rezygnację z usług telewizji N należy przygotować według jednego z poniższych szablonów/druków. Add a comment